Välj en sida

Medlemsförmåner i Svensk Lantmat

Medlemmar i Svensk Lantmat har en rad medlemsförmåner. Dessa förmåner ger en stor favör på olika plan. Se själv vad du kan få ut av att bli “Lantmatare”

Lantmatkatalogen

Lantmatkatalogen ger en samlad bild av vår landstäckande förening och gör oss mer synliga. Alla Lantmatgårdarna får en bunt Lantmatkataloger. På så sätt hjälps vi alla åt att marknadsföra varandra. Dessutom delas katalogen ut till mat representanter i Hushållningssällskapet, LRF, Länsstyrelsen och branschtidningar.

Lantmatbladet

Lantmatbladet kommer ut 4 gånger per år. Lantmatbladet är vår medlemstidning som vi alla Lantmatare gör tillsammans. Lantmatbladet är så fyllt av tips och råd så att bara genom att läsa den så kan du spara in medlemsavgiften. Innehållet kan vara; ordförande har ordet, reportage om något Lantmatföretag, rapport från studieresa eller kurs, presentation av nya medlemmar och så förstås någon roliga mathistoria.

 

Svensk Lantmats – Hemsida

Alla medlemmar blir presenterade på Svensk Lantmats hemsida. Vi har en alldeles ny hemsida med kartafunktion och vägbeskrivning till Lantmatgårdarna. Hemsidan är förstås mobilanpassad. Varje medlem får ett bildspel, text, länkar till hemsida, facebook, instagram och youtube. Det är en hemsida i utveckling…

 

Bra fraktavtal – billiga frakter

Som medlem i Svensk Lantmat kan du ansluta till ett mycket förmånligt fraktavtal med DHL. Genom avtalet får du billiga frakter och kan ge dina kunder transporter till bra pris. Detta avtal gäller paket till privatpersoner och företag, halv och helpalls transporter både att skicka men även intransporter till gården. Det finns även utrikestransporter.

Rabattavtal

Vi har samarbetsavtal med flera aktörer. Det kan gälla rabatter eller andra förmånliga erbjudade. Idag har Svensk Lantmat avtal med dessa; UniPrint – etikettskrivare, Preem – drivmedel, Vindings – servetter, ljus, Carepa – förbruknings- och profilmaterial.

Utbildning och kurser

Svensk Lantmat har årliga kurser och utbildningar som är rabatterade. Ämnen varierar mellan åren. Exempel på kurser som varit; Livsmedelshygien utbildning, Kurs om märkning, Ätliga vilda växter, Lönsamt företagande, Skatteinformation. Föreningen har även knutit en resursperson i livsmedelshygien till sig som står till medlemmarnas förfogande.

Studieresa

I samband med Riksföreningens årsmöte hålls en årlig stuideresa. Medlemmar deltar till starkt reducerade priser. De olika regionerna ansvarar för denna. Så resan går i norr, mitt, öst, väst och syd i landet. På resan får man besöka andra småskaliga producenter, de brukar ofta även kombineras med någon intressant föreläsning. Studieresorna har blivit ett mycket uppskattat årligt evenemang. Sidans bild är från en av Lantmatresorna.

Svensk Lantmats nätverk

Från norr till söder och öster till väster bildar “Lantmatare” ett nätverk över hela landet. Det har visat sig att just detta utbyte kollegor mellan är den allra viktigast sammanhållande länken. Genom att träffas lokalt, på kurser och resor så ges chans till kunskapsutbyte. I vissa fall utvecklas mentor förhållanden mellan olika företag.

Gemensamt varumärke – Svensk Lantmat logo

Varumärket med den blå-gula logon känns lätt igen. Svensk Lantmats logo samlar alla under ett varumärke. Det borgar för kvalitet och trygghet. Lantmatare får använda den på etiketter, skyltar och så vidare. Vi har gemensamt profilmaterial som alla medlemmar kan ta del av och beställa.

 

Avgift för medlemskap

Medlemsavgift 50 kr
Serviceavgift Riks 700:- + moms
Serviceavgift Region 210:- + moms
Totalt 960:- + moms

Medlemsavgiften justeras varje kvartal. Det är därför möjligt att gå med när som helst under året till rätt pris.

Vill du gå med?

Du som har en verksamhet som passar i Svensk Lantmat har möjlighet att söka om medlemskap i Svensk Lantmat. Klicka på länken “Medlemssansökan” och fyll i – så kommer någon att ta kontakt med dig.