Välj en sida

Riksföreningen Svensk Lantmat

Svensk Lantmat syftar till att utveckla kontakterna mellan konsumenter och landsbygdsföretagare med småskalig livsmedelsproduktion baserad på egna eller Bygdens råvaror.

Vår målsättning

Vår målsättning i riksföreningen är att göra de småskaliga livsmedelsproducenter mera känd i hela Sverige. Riksföreningen jobbar även för att underlätta den dagliga verksamheten för Lantmat företagen. Detta gör vi genom att erbjuda utbildningar, löpande information om förändringar samt genom att förhandla förmåner för Lantmatgårdarna både då det gäller frakter och andra inköp.

Konsumenternas ökade intresse för mat med identitet och trygghet kan då bättre tillgodoses. Med Svensk Lantmat vet man alltid varifrån maten kommer. Samtidigt underlättas våra medlemmars möjligheter att fortsätta sina verksamheter spridda på hela Sveriges landsbygd.

 

Medlemsföretag

Vi har ca 220 medlemmar. Utifrån den egna gården och bygdens förutsättningar producerar vi olika typer av ätbara delikatesser.

 

Kriterier för medlemskap

Vi är angelägna om att Svensk Lantmat ska vara ett kvalitetsmärke för småskalig  livsmedelsproduktion. Därför måste deltagande företag uppfylla vissa kriterier som bland annat avser:

  • Livsmedel färdig att användas av konsumenter.
  • Värna om svenska råvaror
  • Egen förädling till lantmat produkter.
  • Medlemmarna ska även uppfylla ställda kvalitetskrav.