MÅNGA FÖRMÅNER

Medlemmar i Svensk Lantmat har en rad medlemsförmåner. Dessa förmåner ger en stor favör på olika plan.

Du får Lantmatkatalogen en gång/år och tidningen Lantmatbladet som kommer ut med fyra nummer/år. Presentation på hemsidan, bra fraktavtal, rabattavtal, utbildning och kurser, studieresa, gemensamt varumärke och tillgång till vårt nätverk.

Se själv nedan vad du kan få ut av att bli “Lantmatare”.

lantmatkatalogen

Lantmatkatalogen ger en samlad bild av vår landstäckande förening och gör oss mer synliga. Alla Lantmatgårdarna får en bunt Lantmatkataloger. På så sätt hjälps vi alla åt att marknadsföra varandra. Dessutom delas katalogen ut till mat representanter i Hushållningssällskapet, LRF, Länsstyrelsen och branschtidningar.

lantmatbladet

Lantmatbladet kommer ut 4 gånger per år. Lantmatbladet är vår medlemstidning som vi alla Lantmatare gör tillsammans. Lantmatbladet är så fyllt av tips och råd så att bara genom att läsa den så kan du spara in medlemsavgiften. Innehållet kan vara; ordförande har ordet, reportage om något Lantmatföretag, rapport från studieresa eller kurs, presentation av nya medlemmar och så förstås någon roliga mathistoria.

svensk lantmats hemsida

Alla medlemmar blir presenterade på Svensk Lantmats hemsida med länk till egen hemsida med bild, kort text och länk till egen hemsida alternativt facebook sida. Där kan du läsa om vad medlemmen erbjuder, som öppettider, vägbeskrivning och mycket annat.

bra fraktavtal - låga priser

Som medlem i Svensk Lantmat kan du ansluta till ett mycket förmånligt fraktavtal med DHL. Genom avtalet får du billiga frakter och kan ge dina kunder transporter till bra pris. Detta avtal gäller paket till privatpersoner och företag, halv och helpalls transporter både att skicka men även intransporter till gården. Det finns även utrikestransporter.

rabattavtal

Vi har samarbetsavtal med flera aktörer. Det kan gälla rabatter eller andra förmånliga erbjudanden. Idag har Svensk Lantmat avtal med dessa; Preem – drivmedel, Vindings – servetter, ljus, Carepa – förbruknings- och profilmaterial, Pack och Plock, Listspecialisten, Neldikett, Swede stops och även med olika lantmatgårdar.

utbildning och kurser

Svensk Lantmat har årliga kurser och utbildningar som är rabatterade. Ämnen varierar mellan åren. Exempel på kurser som varit; Livsmedelshygien utbildning, Kurs om märkning, Ätliga vilda växter, Lönsamt företagande, Skatteinformation. Föreningen har även knutit en resursperson i livsmedelshygien till sig som står till medlemmarnas förfogande.

studieresa

I samband med Riksföreningens årsmöte hålls en årlig studieresa. Medlemmar deltar till starkt reducerade priser. De olika regionerna ansvarar för denna. Så resan går i norr, mitt, öst, väst och syd i landet. Under resan får man besöka andra småskaliga producenter, de brukar ofta även kombineras med någon intressant föreläsning. Studieresorna har blivit ett mycket uppskattat årligt evenemang. Bilden ovan är från en av Lantmatresorna.

svensk lantmats nätverk

Från norr till söder och öster till väster bildar “Lantmatare” ett nätverk över hela landet. Det har visat sig att just detta utbyte kollegor mellan är den allra viktigast sammanhållande länken. Genom att träffas lokalt, på kurser och resor så ges chans till kunskapsutbyte. I vissa fall utvecklas mentor förhållanden mellan olika företag.

gemensamt varumärke

Varumärket med den blå-gula logon känns lätt igen. Svensk Lantmats logo samlar alla under ett varumärke. Det borgar för kvalitet och trygghet. Lantmatare får använda den på etiketter, skyltar och så vidare. Vi har gemensamt profilmaterial som alla medlemmar kan ta del av och beställa.